Automobilklub Ziemi Kłodzkiej PZM


 

Witamy

Serdecznie witamy na stronie IV Radkowskiego Traktu

Jest nam miło poinformować,iż podobnie jak w roku ubiegłym wpisowe do KJS Radkowski Trakt jest nieodpłatne.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w imprezie.

20.09.2015

W zakładce uczestnicy zamieszczone zostały:

- wyniki prób

- klasyfikacja generalna

19.09.2015

W zakładce uczestnicy zamieszczone zostały:

- Lista startowa - dzień pierwszy

- Wyniki próby Ps1

- Wniki próby Ps2

- Klasyfikacja Oficjalna Prologu

- Lista wycofań

- Lista kar

-Lista startowa - dzień drugi

16.09.2015

W zakładce uczestnicy oraz pliki zamieszczone zostały:

- aktualizacja listy uczestników

- karta OA

- karta BK

- komunikat nr 1

- książka drogowa

10.09.2015

W zakładce uczestnicy zamieszczona została Lista Uczestników IV Radkowskiego Traktu

09.09.2015

W zakładce uczestnicy oraz pliki zamieszczone zostały:

-harmonogram BK

-interpetacja BK

-harmonogram OA

07.09.2015

W zakładce uczestnicy zamieszczona została zaktualizowana lista zgłoszeń do IV Radkowskiego Traktu

W zakładce uczestnicy oraz pliki zamieszczony został plan pracy osoby odpowiedzialnej za kontakt z uczestnikami

26.08.2015

W zakładce uczestnicy zamieszczona została lista zgłoszeń do IV Radkowskiego Traktu

19.08.2015

W zakładce program zamieszczony został harmonogram IV Radkowskiego Traktu

W zakładce trasa zamieszczone zostały schematy prób IV Radkowskiego Traktu

11.08.2015

W zakładce pliki oraz uczestnicy zamieszczony został formularz zgłoszeniowy do IV Radkowskiego Traktu.

Wszystkich uczestników prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:azk98@o2.pl

06.08.2015

W zakładce pliki oraz uczestnicy zamieszczony został Regulamin Uzupełniający dla IV Radkowskiego Traktu.