...
...
...
...
...
...

Automobilklub Ziemi Kłodzkiej PZM

Sponsor tytularny

 


• Program czasowy zawodów dla GSMP Sienna 2015

DATA

GODZINA

WYDARZENIE

05.05.2015

00:00

Otwarcie listy zgłoszeń

27.05.2015

24:00

Koniec 1 terminu zgłoszeń

28.05.2015

00:00

Początek 2-go terminu zgłoszeń

29.05.2015

24:00

Zamknięcie listy zgłoszeń

01.06.2015

14:00

Publikacja listy zgłoszeń

05.06.2015

13:30-17:30

Odbiór administracyjny - Sienna - Recepcja Apartamenty Czarna Góra

14:00-18:00

Badanie Kontrolne BK - 1 - Sienna - Parking Apartamenty Czarna Góra

17:30-18:30

Inspekcja trasy

19:00

1 posiedzenie ZSS - Apartamenty Czarna Góra, Sienna 11

20:00

Publikacja listy zawodników dopuszczonych do zawodów Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Biuro Wyścigu, Apartamenty Czarna Góra

06.06.2015

06:00 - 20:00

Zamknięcie drogi (trasy wyścigu)

08:00

Publikacja listy startowej do podjazdów treningowych, Sienna rejon START

08:30

Podjazd zapoznawczy

09:30

1 podjazd treningowy 3 rundy GSMP

30 min po zakończeniu 1 podjazdu

2 podjazd treningowy 3 rundy GSMP

Bezpośrednio po 2 podjeździe treningowym

Ceremonia otwarcia zawodów Sienna rejon START

13:00 - 13:30

Zgłaszanie zespołów sponsorskich Biuro Zawodów - Sienna rejon START

14:00

Publikacja listy startowej do podjazdów wyścigowych 3 rundy GSMP - Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon START

14:30

1 podjazd wyścigowy 3 rundy GSMP

30 min po 1 podjeździe

2 podjazd wyścigowy 3 rundy GSMP

18:00

Publikacja wyników końcowych prowizorycznych 3 rundy GSMP

18:30

Publikacja wyników końcowych oficjalnych 3 rundy GSMP

07.06.2015

06:00 - 20:00

Zamknięcie drogi (trasy wyścigu)

08:00-08:15

Odbiór administracyjny - BK1 Tylko dla zgłoszonych do 4 rundy startujących w dniu 07.06.2015- Sienna rejon START

08:30

Publikacja listy startowej do podjazdów treningowych Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon START

09:00

1 Podjazd treningowy 4 rundy GSMP

30 min po zakończeniu 1 podjazdu

2 Podjazd treningowy 4 rundy GSMP

12:00-12:30

Zgłaszanie zespołów sponsorskich Biuro Zawodów - Sienna rejon START

13:00

Publikacja listy startowej do podjazdów wyścigowych 4 rundy GSMP - Oficjalna Tablica Ogłoszeń - Sienna rejon START

13:30

1 podjazd wyścigowy 4 rundy GSMP

30 min po 1 podjeździe

2 podjazd wyścigowy 4 rundy GSMP

17:00

Publikacja wyników końcowych prowizorycznych 4 rundy GSMP

17:30

Publikacja wyników końcowych oficjalnych 4 rundy GSMP - Ceremonia wręczenia nagród za 4 rundę GSMP - Rejon PO 8

Projekt - Studio Salwador

 

Copyright © 2013 Automobilklub Ziemi Kłodzkiej