...
...
...
...
...
...

Automobilklub Ziemi Kłodzkiej PZM

Sponsor tytularny

 

Wyścig będzie rozegrany na trasie okazjonalnej z miejscowości
Sienna /k. Stronia Śl. do Przełęczy Puchaczówka,
odcinek drogi wojewódzkiej nr 392.

  • Długość trasy - 2770 m.;
  • Różnica wzniesień - 200,92 m.;
  • Średni wznios trasy - 7,3%;
  • Ilość zakrętów prawych - 10;
  • Ilość zakrętów lewych - 12;
  • Minimalna szerokość trasy - 5,5 m.;
  • Nawierzchnia - jednolita asfaltowa;
  • Start - 695,82 m. npm - m. Sienna;
  • Meta - 896,74 m. npm - Przełęcz Puchaczówka.

<

Projekt - Studio Salwador

 

Copyright © 2013 Automobilklub Ziemi Kłodzkiej